Stability of free floating ship. Part I - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stability of free floating ship. Part I

Abstrakt

Sformułowano problem obliczeń ramion prostujących statku swobodnie pływającego, tj. wzdłużnie zrównoważonego przy każdym kącie przechyłu. Ramiona prostujące są niejednoznaczne w takim wypadku, zależą bowiem od sposobu działania momentu przechylającego. Omówiono dwa przypadki, gdy moment przechylający jest równoległy do płaszczyzny symetrii statku, oraz gdy wykonuje najmniejszą pracę, czyli gdy jest równoległy do głównej osi bezwładności wodnicy pływania. Pokazano, że przemieszczenia kątowe (przechył i przegłębienie) są wtedy kątami Eulera związanymi z odpowiednią osią referencyjną. Wskazano na przypadki niewłaściwego zdefiniowania i użycia tych kątów w obecnej praktyce projektowej. Podano najważniejsze własności krzywej ramion prostujących statku swobodnie pływającego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Pawłowski M.: Stability of free floating ship. Part I// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi