Stabilizacja w gruncie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stabilizacja w gruncie

Abstrakt

Specyficzne zachowania gruntu w strefach przyległych do kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych (komór przepompowni ścieków itp.). Stabilizacja położenia jako efekt niewłaściwego postępowania w fazie robót budowlano - montażowych, w tym zasypki obiektów. Różnice i analogie dla konstrukcji "sztywnych" i "elastycznych".

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Instalatora strony 22 - 23,
ISSN: 1505-8336
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Stabilizacja w gruncie// Magazyn Instalatora. -., nr. 12 (2015), s.22-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi