Stabilizatory napięcia w sieciach dystrybucyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stabilizatory napięcia w sieciach dystrybucyjnych

Abstrakt

Zwiększenie możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii i poprawienie jakości energii, zwłaszcza w sieciach wiejskich, wymaga kosztownych inwestycji związanych ze zwiększeniem przekrojów przewodów linii czy budową nowych stacji transformatorowych w pobliżu odbiorców. Zastosowanie zaawansowanych urządzeń regulacji napięcia w istniejących sieciach dystrybucyjnych pozwala na zachowanie dopuszczalnych zmian napięcia linii nN i SN przy istotnym zmniejszeniu nakładów na modernizację. Artykuł prezentuje rozwiązanie urządzenia energoelektronicznego regulatora napięcia, instalowanego w stacji bądź w linii, posiadającego zdolność regulacji napięcia linii z wysoką rozdzielczością oraz kompensacji mocy biernej w punkcie przyłączenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W :Innowacje, pomiary i bezpieczeństwo w elektroenergetyce strony 7 - 13
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Krzemiński Z., Adamowicz M.: Stabilizatory napięcia w sieciach dystrybucyjnych// Innowacje, pomiary i bezpieczeństwo w elektroenergetyce/ ed. Stanisław Czapp Gdańsk: INFOTECH, 2017, s.7-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi