Stabilność napięciowa podsystemu elektroenergetycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stabilność napięciowa podsystemu elektroenergetycznego

Abstrakt

W referacie przedstawiono problem przeciążenia mocą bierną systemu elektroenergetycznego oraz metodologię analiz stabilności napięciowej podsystemów elektroenergetycznych. W celu potwierdzenia przyjętych założeń wykonano obliczenia symulacyjne stabilności napięciowej dla podsystemu. W badaniach analizowano dociążenia mocą czynną, mocą bierną oraz mocą z utrzymaniem wyjściowego tg(fi) pojedynczych węzłów oraz podsystemów. Uzyskane wyniki wykazały poprawność przyjętych założeń odnośnie do sposobu osiągania granicy stabilności napięciowej w badaniach modelowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica strony 62 - 74,
ISSN: 2300-3022
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zajczyk R.: Stabilność napięciowa podsystemu elektroenergetycznego// Acta Energetica. -., nr. nr 4 (2010), s.62-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi