Stadion PGE Arena – dobre praktyki zarządzania projektem budowlano-infrastrukturalnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stadion PGE Arena – dobre praktyki zarządzania projektem budowlano-infrastrukturalnym

Abstrakt

W opracowaniu zaprezentowano case study, tj. opis przebiegu projektu, którego celem było wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku. Inicjatywa budowy stadiony była związana ze zgłoszeniem Gdańska, jako miasta-gospodarza mi-strzostw Euro 2012. Główne działania zrealizowane w projekcie, tj. od inicjacji projektu aż do oddania obiektu do użytkowania zostały zestawione chronolo-gicznie w skali czasu. Wyeksponowano również szereg zagadnień, które miały istotny wpływ na sukces budowy stadionu, np. zasady przeprowadzenia przetar-gów, finanse związane z budową stadionu, ryzyko czy też zabezpieczanie, jako-ści prowadzonych robót. Opisany projekt można traktować, jako opis dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie – programy, projekty, procesy : Teoria i przypadki praktyczne strony 15 - 81
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wirkus M., Trykosko R.: Stadion PGE Arena – dobre praktyki zarządzania projektem budowlano-infrastrukturalnym// Zarządzanie – programy, projekty, procesy : Teoria i przypadki praktyczne/ ed. red. naukowa M. Wirkus Warszawa: Difin, 2013, s.15-81
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi