Stadion Śląski. Analiza wytrzymałościowa nowego łącznika lin radialnych i obwodowych w konstrukcji zadaszenia i innych kluczowych detali konstrukcyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stadion Śląski. Analiza wytrzymałościowa nowego łącznika lin radialnych i obwodowych w konstrukcji zadaszenia i innych kluczowych detali konstrukcyjnych

Abstrakt

Przyczyną niepowodzeń w montażu zadaszenia Stadionu Śląskiego była awaria (zerwanie) staliwnego łącznika („krokodyla”) pomiędzy linami radialnymi i obwodowymi. W ramach audytu konstrukcji zadaszenia autorzy stworzyli wytyczne dla nowego łącznika i w konsekwencji dokonali analiz nośności zaprojektowanej ponownie konstrukcji. W referacie przedstawiono ponadto analizy wytężenia połączeń sworzniowych lin do konstrukcji stalowej i szczegółowe analizy głównych pierścieni ściskanych. Podsumowano wyniki obliczeń MES analizowanych detali i sformułowano wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna strony 303 - 310
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Żółtowski K., Romaszkiewicz T.: Stadion Śląski. Analiza wytrzymałościowa nowego łącznika lin radialnych i obwodowych w konstrukcji zadaszenia i innych kluczowych detali konstrukcyjnych// XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna/ ed. 2015 Szczecin: Wydawnictwo uczelniane ZUT w Szczecinie, 2015, s.303-310
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 111 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi