Stan bezpieczeństwa pracy w małych firmach w ocenie pracowników - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stan bezpieczeństwa pracy w małych firmach w ocenie pracowników

Abstrakt

Pogoń za zyskiem w firmach niejednokrotnie opłacona jest odstępstwem od właściwych warunków pracy, co przekłada się na odstępstwa od wymagań norm bezpieczeństwa pracy. Często, na takie odstępstwa, występuje zgoda pracowników. Dość nagminnym, szczególnie w budownictwie, jest wykorzystywanie samozatrudnienia dla przerzucenia kosztów BHP na pracownika, w tym przypadku firmę jednoosobową. W artykule przedstawiono wyniki badań świadomości pracowników w odniesieniu do warunków pracy. Badaniami objęto pracowników małych firm. Wśród ankietowanych wyróżniono pracowników, kierowników i właścicieli firm. Ankietowani wyrażali swój pogląd w dwóch krańcowych stanach: spełnienia wymagań BHP i ich nie spełniania. Korelacja ujemna, czyli małe wartości w jednym zbiorze odpowiadają dużym wartością w drugim zbiorze, wystąpiła jedynie dla niektórych czynników. Podobnie poglądy: pracowników, właścicieli i kierowników też się nie pokrywały. Pracownicy byli częściej niezadowoleni z panujących warunków niż kierownicy i właściciele.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Stachowski W.: Stan bezpieczeństwa pracy w małych firmach w ocenie pracowników// Zastosowania Ergonomii.. -., nr. nr 1-3 = 61-63 (2006), s.53-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi