Stan czystości jezior na terenie województwa Pomorskiego = Water quality of the lakes in the Pomerania Province - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stan czystości jezior na terenie województwa Pomorskiego = Water quality of the lakes in the Pomerania Province

Abstrakt

W ramach części doświadczalnej pracy przeprowadzono analizę jakości wód z wybranych jezior. Wykonano analizy nastepujących parametrów: pH, NO3-, NO2-, F-, NH4+, Cl-, HS-, SO42-, Fecal, Mn2+, PO43-, SiO2, Al3+. Dla wybranych próbek zmierzono również parametr toksyczności. W przypadku dwóch próbek jego wysokość wskazywała na to, że badana woda zawierała substancje toksyczne. Na podstawie uzyskanych wyników badane próbki wody pochodzące z czterech jezior (na sześć przebadanych), zostały zakwalifikowane do klasy III, pozostałe dwa do klasy II.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A nr 13, strony 323 - 335,
ISSN: 1898-6188
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż.: Stan czystości jezior na terenie województwa Pomorskiego = Water quality of the lakes in the Pomerania Province// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 13., nr. nr S2 (2006), s.323-335
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi