Stan obecny i kierunki rozwoju telekomunikacyjnych i teleinformatycznych prac badawczych i wdrożeniowych w Polsce i na świecie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stan obecny i kierunki rozwoju telekomunikacyjnych i teleinformatycznych prac badawczych i wdrożeniowych w Polsce i na świecie

Abstrakt

w publikacji wskazano na główne wyzwania technologiczne i społeczne stojące przed sektorem ICT. Pokazano synergiczne powiązania mikroelektroniki, informatyki i telekomunikacji. Zawarto charakterystykę polskiego i światowego rynku telekomunikacyjnego. Zasygnalizowano trendy w rozwiju telekomunikacji i teleinformatyki prezentujac syntetyczną informację na temat stanu wiedzy w dziedzinie technologii ICTC. Zasygnalizowano przy tym potencjał badawczy zespołów krajowych. Wskazano na bezwzgledna potrzebę podjęcia prac nad Inzynieria Internetu Przyszłości w Polsce.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Analiza stanu i kierunki rozwoju elektroniki i telekomunikacji. - [praca zbiorowa] strony 47 - 85
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Woźniak J., Lubacz J., Burakowski W.: Stan obecny i kierunki rozwoju telekomunikacyjnych i teleinformatycznych prac badawczych i wdrożeniowych w Polsce i na świecie// Analiza stanu i kierunki rozwoju elektroniki i telekomunikacji. - [praca zbiorowa]/ ed. ed. Józef Modelski, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. : Polska Akademia Nauk Wydział IV Nauk Technicznych, 2010, s.47-85
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi