Stan obecny i perspektywy rozwoju sektora otoczenia biznesu w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stan obecny i perspektywy rozwoju sektora otoczenia biznesu w Polsce

Abstrakt

W niniejszym rozdziale autorka przedstawia dane dotyczące dynamiki rozwoju sektora otoczenia biznesu w Polsce, wskazując na liczbę, profil i rozkład regionalny poszczególnych rodzajów instytucji pomostowych. Dodatkowo, autorka prezentuje główne założenia nowej strategii UE „Europa 2020”, zwracając uwagę na te priorytety, wytyczne i inicjatywy przewodnie, które w najwyższym stopniu odnoszą się do systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Autorka dużo miejsca poświęca również na omówienie celów tematycznych zawartych we Wspólnych Ramach Strategicznych, związanych z rozwojem instytucji otoczenia biznesu. Wsparcie tego typu instytucji przewidziane jest w ramach trzech celów tematycznych, a środki na to wsparcie pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju innowacji strony 85 - 97
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Lis A.: Stan obecny i perspektywy rozwoju sektora otoczenia biznesu w Polsce// Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju innowacji/ ed. Anna Maria Lis, Grzegorz Zieliński Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s.85-97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi