Stan prawny w zakresie utylizacji odpadów medycznych w Polsce i Unii Europejskiej

Abstrakt

Wzrost liczby osób korzystających z leczenia domowego, a także rosnąca ilość gabinetów zajmujących się medycyną estetyczną i tatuażem prowadzi do tego, że problem odpadów potencjalnie niebezpiecznych zaczyna dotykać coraz większe grupy społeczeństwa, a nie tylko wykwalifikowanego personelu szpitalnego. W związku z tym istotna jest zarówno edukacja w zakresie gospodarki odpadami medycznymi, jak i wypracowanie możliwości ich bezpiecznej utylizacji. W artykule przedstawiona została klasyfikacja i właściwości odpadów medycznych oraz ich oddziaływanie na środowisko. Omówiony został również stan prawny w zakresie utylizacji takich odpadów w Polsce i dla porównania w Niemczech.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 92 - 98,
ISSN: 1231-188X
Język: polski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Bochniak R., Gołąbek A., Wajs J.: Stan prawny w zakresie utylizacji odpadów medycznych w Polsce i Unii Europejskiej// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 3(265) (2018), s.92-98
wyświetlono 35 razy
Meta Tagi