Stan prawny w zakresie utylizacji odpadów medycznych w Polsce i Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stan prawny w zakresie utylizacji odpadów medycznych w Polsce i Unii Europejskiej

Abstrakt

Wzrost liczby osób korzystających z leczenia domowego, a także rosnąca ilość gabinetów zajmujących się medycyną estetyczną i tatuażem prowadzi do tego, że problem odpadów potencjalnie niebezpiecznych zaczyna dotykać coraz większe grupy społeczeństwa, a nie tylko wykwalifikowanego personelu szpitalnego. W związku z tym istotna jest zarówno edukacja w zakresie gospodarki odpadami medycznymi, jak i wypracowanie możliwości ich bezpiecznej utylizacji. W artykule przedstawiona została klasyfikacja i właściwości odpadów medycznych oraz ich oddziaływanie na środowisko. Omówiony został również stan prawny w zakresie utylizacji takich odpadów w Polsce i dla porównania w Niemczech.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 92 - 98,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bochniak R., Gołąbek A., Wajs J.: Stan prawny w zakresie utylizacji odpadów medycznych w Polsce i Unii Europejskiej// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 3(265) (2018), s.92-98
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 153 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi