Stan przedawaryjny budynku wskutek uszkodzeń konstrukcji dachu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stan przedawaryjny budynku wskutek uszkodzeń konstrukcji dachu

Abstrakt

W artykule przedstawiono opsi uszkodzeń dachu drewnianego o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej stanowiącego przekrycie budynku magazynu zbożowego. Brak remontów okresowych doprowadził do obniżenia sprawności technicznej konstrukcji budynku, w tym stropówo na belkach drewnianych. Zaproponowano zakres prac naprawczych drewnianej więźby dachowej oraz stropów międzykondygnacyjnych

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dachy strony 26 - 32,
ISSN: 1509-3107
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Stan przedawaryjny budynku wskutek uszkodzeń konstrukcji dachu// Dachy. -., nr. 4 (2013), s.26-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi