Standard MST i jego wykorzystanie przy opisie jednostek chorobowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Standard MST i jego wykorzystanie przy opisie jednostek chorobowych

Abstrakt

W podrozdziale przedstawiono ujednolicony sposób opisu chorób gastroentero-logicznych. Omówiono założenia standardu MST oraz model dokumentu elektroni-cznego. Opisano jak zaimplementowano ten standard w systemie ERS i jak natej podstawie utworzono elektroniczny atlas endoskopowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia. Tom 7 strony 465 - 476
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi