Standardy przesyłania informacji multimedialnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Standardy przesyłania informacji multimedialnych

Abstrakt

Techniki multimedialne stały się jadnym z motorów rozwoju technologii trans-misji danych. Przesyłanie obrazu i dźwięku na duże odległości i do wielu od-biorców jednocześnie, jak również interakcja w czasie rzeczywistym, narzuci-ły sieciom transakcyjnym surowe wymagania odnośnie pasma przepustowości i o-późnień. W związku z tym rozwinęło się wiele technologii sieciowych szcze-gólnie zorientowanych na zapewnienie jakości usług dla transmisji czasu rze-czywistego. W rozdziale opisane zostały niektóre protokoły warstw 2, 3 i 4modelu odniesienia OSI, o cechach szczególnie przydatnych dla transmisjimultimedialnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia.Tom 7 strony 381 - 401
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi