Standaryzacja dokumentacji technicznej dla potrzeb wielkoobszarowych opracowań geodezyjno-kartograficznych; duże projekty - wysokie wymagania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Standaryzacja dokumentacji technicznej dla potrzeb wielkoobszarowych opracowań geodezyjno-kartograficznych; duże projekty - wysokie wymagania

Abstrakt

Artykuł omawia problemy standaryzacji wielkoobszarowych, wysokobudżetowych opracowań geodezyjnych wykonywanych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W/w prace geodezyjne w zakresie merytorycznym obejmują wektorową mapę ewidencji gruntów, ortofotomapę cyfrową oraz wektorową mapę pól zagospodarowania.W przedmiotowym artykule - na bazie praktycznych doświadczeń - przedstawiono problematykę standaryzacji dokumentacji geodezyjnej powstającej w ramach dużych projektów geodezyjnych. W szczególności w artykule przedstawiono problemy wynikające z niedostosowania istniejących (ale wciąż obowiązujących) standardów technicznych - opracowanych w większości około dwadzieścia lat temu - do obecnej sytuacji. Przedstawiono sposób wybrnięcia z tej sytuacji poprzez opracowanie szczegółowych Wytycznych dla wykonawców prac geodezyjnych; autorem tych Wytycznych jest współautor artykułu Bogdan Szczechowski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi