Standaryzacja i certyfikacja degradacji środowiskowej tworzyw sztucznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Standaryzacja i certyfikacja degradacji środowiskowej tworzyw sztucznych

Abstrakt

Degradujące w środowisku naturalnym produkty z tworzyw sztucznych są grupą materiałów polimerowych, których ilość znacznie wzrosła w ostatnich latach. Ustanowiono wiele testów degradacji środowiskowej przez różne jednostki normalizacyjne. Testy te są również wykorzystywane, przy ustalaniu podstawowych systemów certyfikacji. Standardowe testy określają na przykład, jak pomiary biodegradacji danego materiału muszą być wykonane lub jakie muszą być spełnione kryteria, aby materiał uważać za biodegradowalny. W niniejszej pracy przedstawiono usystematyzowany, aktualny stan szybko rosnących zasobów normatywnych w tym zakresie. Opracowanie to powstało na podstawie analizy danych różnych organów normalizacyjnych takich jak: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów ASTM (USA), Europejski Komitet Normalizacyjny CEN (Europa), Niemiecki Instytut Normalizacyjny DIN (Niemcy), Stowarzyszenie Biodegradowalnych Tworzyw Sztucznych JIS (Japonia) oraz Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 60 - 63,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Janik H., Kucińska-Lipka J., Wawrowska M.: Standaryzacja i certyfikacja degradacji środowiskowej tworzyw sztucznych// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 1 (2016), s.60-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi