Stanowisko do badania tarcia ślizgowego w ruchu posuwisto-zwrotnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stanowisko do badania tarcia ślizgowego w ruchu posuwisto-zwrotnym

Abstrakt

Skonstruowano urządzenie do badania tarcia ślizgowego. W styku smarowanym lub technicznie suchym, w ruchu prostoliniowym (posuwisto-zwrotnym), przy nastawnym poziomie wymuszeń, a także przy różnych sztywnościach układu prowadzącego próbkę bierną oraz układu zapewniającego docisk próbek. Przewidziano pomiar wartości wymuszeń, przemieszczenia próbki biernej (siły tarcia) oraz zużycia próbek.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 9, strony 72 - 79,
ISSN: 1231-4005
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Druet K., Łubiński J., Grymek S.: Stanowisko do badania tarcia ślizgowego w ruchu posuwisto-zwrotnym// Journal of KONES. -Vol. 9., nr. 1-2 (2002), s.72-79
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi