Stanowisko laboratoryjne do badania mechanizmów odkształcalnych o kinematyce równoległej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stanowisko laboratoryjne do badania mechanizmów odkształcalnych o kinematyce równoległej

Abstrakt

W pracy przedstawiono projekt stanowiska laboratoryjnego służącego do badania właściwości kinematycznych mechanizmów odkształcalnych o kinematyce równoległej. Omówiono wymagania, jakie powinno spełniać stanowisko laboratoryjne, aby przeprowadzić analizę odkształcalnego przegubu o rozmiarach od 2.5 mm do 15 mm średnicy, posiadającego trzy sterowalne stopnie swobody. Zaprezentowano unikatowe systemy pomiarowe sił, umożliwiające pomiary sił sterujących oraz generowa z bardzo dużą dokładnością w trakcie pracy urządzenia. Przedstawiono również budowę elementów zadających pozycję badanego urządzenia. W celu sterowania stanowiskiem opracowano algorytm sterowania w środowisku LabView. W rezultacie możliwe stało się badanie pasywnych, odkształcalnych mechanizmów kinematyki równoległej wykonanych w różnej skali. Wymiernym wynikiem prac przeprowadzonych z wykorzystaniem przedstawionego stanowiska jest wiedza o rzeczywistych siłach wymaganych do sterowania urządzenia odkształcalnego o kinematyce równoległej, dzięki czemu możliwe jest dobranie odpowiedniego algorytmu oraz systemów sterowania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa strony 233 - 241
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sieklicki W., Wittbrodt E.: Stanowisko laboratoryjne do badania mechanizmów odkształcalnych o kinematyce równoległej// Współczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa/ ed. red. W. Przybylski. - Wydział Mechaniczny. Gdańsk: WM, 2009, s.233-241
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi