STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO JAKO WYZWANIE DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINNEJ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO JAKO WYZWANIE DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINNEJ

Abstrakt

W ostatnich latach zauważalne jest niepokojące zjawisko, jakim jest starzejące się społeczeń-stwo. Tendencje demograficzne i ich konsekwencje można zaobserwować w ludności Polski. Zmiany, jakie mają miejsce w kraju dotyczą zmniejszania się liczby młodych ludzi, przy jedno-czesnym gwałtownym wzroście ludzi starych w populacji. Zjawisko starzenia się społeczności jest efektem dwóch dominujących trendów, a mianowicie wydłużenia przeciętnego trwania ży-cia ludzkiego oraz spadku dzietności. Problem starzenia się ludności doprowadzić może do konfliktów międzypokoleniowych. Co więcej, rosnąca zależność ludzi w wieku 65+ wzglę-dem osób w wieku produkcyjnym to coraz większe obciążenie budżetu państwa, wzrost wy-datków na emerytury, ochronę zdrowia i opiekę długotrwałą względem osób starszych. Nie-korzystne zmiany demograficzne powodują konieczność przeprowadzenia reform w ramach polityki społecznej i rodzinnej, aby dostosować państwo do nowej sytuacji demograficznej. Niniejszy artykuł traktuje zatem zjawisko starzenia się społeczeństwa, jako jedno z wyzwań, z którymi współcześnie zmierzyć musi się zarówno polityka społeczna, jak i rodzinna, dokonu-jąc niezbędnych przeobrażeń w ramach istoty ich działania.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 267 - 274,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Maier M.: STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO JAKO WYZWANIE DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINNEJ// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 401 (2015), s.267-274
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2015.401.24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi