Stateczność nasypów drogowych ze wzmocnieniem geosyntetycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stateczność nasypów drogowych ze wzmocnieniem geosyntetycznym

Abstrakt

W Polsce brak norm i aktualnych zaleceń dotyczących projektowania konstrukcji ziemnych z zastosowaniem geosyntetyków. W artykule przedstawiono zasady projektowania nasypów drogowych ze wzmocnień geosyntetycznych podstawy na słabym podłożu gruntowym – posadowionych bezpośrednio oraz na pionowych elementach nośnych, zgodnie z normą BS 8006:2010 i niemieckimi zaleceniami EBGEO 2010. Szczególną uwagę zwrócono na analizę stateczności ogólnej nasypu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 256 - 260,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Duszyńska A.: Stateczność nasypów drogowych ze wzmocnieniem geosyntetycznym// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 5 (2014), s.256-260
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi