Stateczność samopodnoszących pełnomorskich platform wiertniczych w fazie eksploatacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stateczność samopodnoszących pełnomorskich platform wiertniczych w fazie eksploatacji

Abstrakt

Współczynnik bezpieczeństwa platformy Petrobaltic na moment obrotowy (stateczność ogólna) oszacowany przy założeniu, że konstrukcja jest traktowana jako układ słupów połączonych sztywnym pokładem, z korekcją efektów drugiego rzędu. Przemieszczenie poziome pokładu platformy wyznaczone, stosując odpowiedni model MES. Siła krytyczna nogi obliczona przy założeniu jej utwierdzenia w dnie morza. Wpływ odchyłki od idealnej geometrii rur nogi oraz inklinacji nogi na wielkość imperfekcji geometrycznej nóg platformy. Stwierdzenie spełnienia odpowiedniej zależności normowej ze względu na stateczność przez obliczony współczynnik bezpieczeństwa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 130 - 136,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Rozmarynowski B.: Stateczność samopodnoszących pełnomorskich platform wiertniczych w fazie eksploatacji// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., iss. 3 (2019), s.130-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 97 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi