Static and sensitivity analysis of thin-walled beams and frames with stiffeners. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Static and sensitivity analysis of thin-walled beams and frames with stiffeners.

Abstrakt

Praca zawiera tekst referatu wygłoszonego w Maastricht. Przedstawiono analizę statyczną oraz analizę wrażliwości belek i ram zbudowanych z cienkościennych elementów, poddanych skręcaniu lub zginaniu ze skręcaniem, z możliwością zastosowania różnego typu stężeń . Wykorzystano technikę superelementu do wyznaczenia macierzy sztywności węzła ramy i elementów ze stężeniami. Otrzymane wyniki dla modelu jednowymiarowego MES porównano z bardziej ogólnym modelem dwuwymiarowym. Do weryfikacji wykorzystano program MSC Nastran i zastosowano czterowęzłowe elementy powłokowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kreja I., Mikulski T., Szymczak C.: Static and sensitivity analysis of thin-walled beams and frames with stiffeners.// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi