Statistical description and numerical calculations of cylindrical vertical tanks with initial geometric imperfections - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Statistical description and numerical calculations of cylindrical vertical tanks with initial geometric imperfections

Abstrakt

Dokonano identyfikacji rzeczywistych wstępnych imperfekcji geometrycznych stalowych pionowych zbiorników walcowych. Imperfekcje przedstawiono jako pole losowe opisane za pomocą odpowiednio dobranej funkcji korelacyjnej, wartości oczekiwanej oraz obwiedni pola. Wykorzystując własne programy numeryczne przeprowadzono generację zbioru odchyłek geometrycznych zbiornika. Porównano estymatory wygenerowanego pola losowego z parametrami charakteryzującymi dane doświadczalne. Dodatkowo porównano wyniki obliczeń numerycznych zbiornika o idealnym kształcie oraz powłoki z imperfekcjami geometrycznymi. Wykazano, że imperfekcje mogą mieć znaczny wpływ na nośność graniczną zbiorników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Górski J., Mikulski T.: Statistical description and numerical calculations of cylindrical vertical tanks with initial geometric imperfections// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi