Statyka i dynamika powłok wielopłatowych. Nieliniowa teoria i metoda elementów skończonych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Statyka i dynamika powłok wielopłatowych. Nieliniowa teoria i metoda elementów skończonych.

Abstrakt

W części teoretycznej monografii sformułowano ścisłe 2D powierzchniowe zasady dynamiki powłok jako wynik całkowania po grubości odpowiednich 3D zasad dynamiki ośrodka ciągłego. Odpowiadająca im 2D kinematyka powłoki jest konstruowana również ściśle na poziomie dwuwymiarowym. Przybliżenia są wprowadzane jedynie do równań konstytutywnych, które są z definicji zależnościami przybliżonymi, opartymi o badania eksperymentalne. Konsekwencją takiego podejścia jest nieklasyczna kinematyka powłoki, wyrażona przez wektor translacji i tensor obrotu jako podstawowe zmienne niezależne. W części numerycznej monografii przedstawiono różne aspekty analizy zagadnień początkowo-brzegowych na przestrzeni konfiguracyjnej zawierającej grupę obrotu SO(3). W szczególności, opracowano nietrywialne zasady parametryzacji, dyskretyzacji, interpolacji, akumulacji, linearyzacji, iteracji, całkowania, zbieżności rozwiązań itp. na grupie SO(3). Skonstruowano odpowiednie rodziny powłokowych elementów skończonych oraz przedstawiono wyniki obszernej analizy numerycznej MES kilkudziesięciu skomplikowanych, odpowiednio dobranych przykładów nieliniowych zadań równowagi, stateczności i dynamiki powłok regularnych i nieregularnych powłokowych konstrukcji wielogałęziowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Makowski J., Pietraszkiewicz W.: Statyka i dynamika powłok wielopłatowych. Nieliniowa teoria i metoda elementów skończonych.. : , 2004.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 208 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi