Sterowanie falownikami trójpoziomowymi z bezczujnikową stabilizacją rozkładu napięć w obwodzie pośredniczącym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie falownikami trójpoziomowymi z bezczujnikową stabilizacją rozkładu napięć w obwodzie pośredniczącym

Abstrakt

W pracy przedstawiono metody estymacji rozkładu napięć w obwodzie pośredniczącym trójpoziomowego falownika z diodami poziomującymi. Realizacja proponowanych algorytmów opiera się na założeniu, że zmiany rozkładu napięć w obwodzie pośredniczącym są źródłem zniekształceń harmonicznych obserwowanych w prądzie wyjściowym, który w przypadku równości napięć jest przebiegiem sinusoidalnym. Zaproponowane algorytmy estymacji napięć wymagają zastosowania specjalnej strategii modulacji szerokości impulsów oraz mogą być wykorzystane w diagnostyce układów przekształtnikowych. Algorytmy estymacji oraz sterownie falownikiem zostały zweryfikowane w praktyce a wybrane wyniki zostały umieszczone w niniejszej pracy. Istotą proponowanego podejścia do sterownia falownikiem trójpoziomowym bez czujnika napięcia jest właściwa dekompozycja prądów i napięć wyjściowych przekształtnika na składowe wynikające nie tylko z niezrównoważenia, ale przede wszystkich z zastosowania odpowiedniej sekwencji wektorów w okresie modulacji. W pracy odniesiono się również do efektów sterowania falownikiem z wykorzystaniem modulacji pasywnej w postaci naturalnej samostabilizacji napięć obwodu pośredniczącego. Niniejsza monografia podoktorska składa się z ośmiu rozdziałów; wstępu, charakterystyki topologii trójpoziomowej, stabilizacji pasywnej, estymacji napięcia niezrównoważenia oraz stabilizacji aktywnej. Praca kończy się podsumowaniem i wykazem literatury. W celu bardziej zrozumiałej prezentacji pewne treści przeniesiono do załączników na końcu pracy. Dotyczy to w szczególności opisów stanowiska badawczego, metod identyfikacji wektora napięcia na płaszczyźnie alfa-beta, czy symulacji działania trójpoziomowych filtrów aktywnych z proponowaną techniką równoważenia napięć w obwodzie pośredniczącym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Szczepankowski P.: Sterowanie falownikami trójpoziomowymi z bezczujnikową stabilizacją rozkładu napięć w obwodzie pośredniczącym. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.110 s. ISBN 978-83-7348-595-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi