Sterowanie i ruchliwość struktury odkształcalnej o kinematyce równoległej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie i ruchliwość struktury odkształcalnej o kinematyce równoległej

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono rezultaty analizy ruchliwości mikro-nadgarstka zaprojektowanego dla potrzeb laparoskopii wykonywanej z użyciem narzędzi o średnicy 2,5 mm. Omówiono budowę urządzenia uwzględniając odkształcalne struktury nadające ruchliwość konstrukcji, a następnie przestawiono algorytmy sterowania urządzeniem. Badania ruchliwości wykonano za pomocą specjalnie w tym celu skonstruowanej platformy pomiarowej. Wyniki analizy określają poprawność kierunku obrotu urządzenia, wartości obrotu w funkcji kierunku ruchu, rzeczywistą wartość obrotu względem zakładanej, sztywność liniową konstrukcji wzdłuż wszystkich płaszczyzn oraz sztywność w ruchu rotacyjnym dookoła wszystkich osi obrotu urządzenia. Niniejszy rozdział opracowano na bazie pracy doktorskiej, której promotorem był prof. Edmund Wittbrodt.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Od metody elementów skończonych do mechatroniki strony 1 - 12
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Sieklicki W.: Sterowanie i ruchliwość struktury odkształcalnej o kinematyce równoległej// Od metody elementów skończonych do mechatroniki/ ed. Krzysztof J. Kaliński, Krzysztof Lipiński Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2017, s.1-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi