Sterowanie maszyną z zagłębionymi magnesami trwałymi zasilaną z falownika prądu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie maszyną z zagłębionymi magnesami trwałymi zasilaną z falownika prądu

Abstrakt

W referacie przedstawiono układy sterowania silnikiem z magnesami trwałymi IPMSM zasilanym z falownika prądu: sterowanie prądowe oraz sterowanie napięciowe. Struktury układów regulacji są oparte o sterowanie multiskalarne. Wyprowadzono zależności określające zmienne sterujące maszyną. Przeprowadzono badania symulacyjne zaproponowanych układów regulacji

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 230 - 235,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Morawiec M.: Sterowanie maszyną z zagłębionymi magnesami trwałymi zasilaną z falownika prądu// Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. nr 1 (2011), s.230-235
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi