Sterowanie optymalne ruchem 3-kołowej platformy mobilnej przy energetycznym wskaźniku jakości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie optymalne ruchem 3-kołowej platformy mobilnej przy energetycznym wskaźniku jakości

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodę sterowania optymalnego 3-kołową platformą mobilną przy uzmiennionym w czasie energetycznym wskaźniku jakości. Parametry ruchu wyznaczano na podstawie rozwiązania zadania odwrotnego kinematyki. Uruchomiono autorskie programy symulacji komputerowej. Proponowany układ sterowania minimalizuje błędy zadanego położenia oraz błędy w przebiegach prędkości uogólnionych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Projektowanie Mechatroniczne : Zagadnienia wybrane strony 98 - 106
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Mazur M.: Sterowanie optymalne ruchem 3-kołowej platformy mobilnej przy energetycznym wskaźniku jakości// Projektowanie Mechatroniczne : Zagadnienia wybrane/ ed. pr. zbior. pod red. T. Uhla. Kraków: Zesp. Mechatron. Komit. Bud. Masz. PAN ; Kated. Robotyki i Mechatron. AGH, 2006, s.98-106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi