Sterowanie optymalne ruchem platformy mobilnej przy energetycznym wskaźniku jakości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie optymalne ruchem platformy mobilnej przy energetycznym wskaźniku jakości

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodę sterowania optymalnego platformą mobilną przy uzmiennionym w czasie energetycznym wskaźniku jakości. Parametry ruchu wyznaczane są z zadania odwrotnego kinematyki. Uruchomiono autorskie programy symulacyjne. Proponowany układ sterowania minimalizuje błędy zadanego położenia oraz błędy w przebiegach prędkości uogólnionych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Teoria Maszyn i Mechanizmów. T. 2 strony 155 - 160
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Mazur M.: Sterowanie optymalne ruchem platformy mobilnej przy energetycznym wskaźniku jakości // Teoria Maszyn i Mechanizmów. T. 2/ ed. red. J. Wojnarowski, M. Galicki Zielona Góra: Ofic. Wydaw. Uniw. Zielonogór., 2006, s.155-160
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi