Sterowanie prądowe maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie prądowe maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu

Abstrakt

W referacie przedstawiono układy regulacji maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu. Sterowanie zrealizowano w oparciu o multiskalarny model maszyny indukcyjnej klatkowej sterowanej z wymuszeniem składowych prądu stojana. Jakość opracowanych układów regulacji zweryfikowano za pomocą badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 295 - 301,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Morawiec M.: Sterowanie prądowe maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu// Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. nr 2 (2010), s.295-301
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi