Sterowanie silnikiem asynchronicznym w układzie zamkniętym z filtrem wyjściowym falownika napięcia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie silnikiem asynchronicznym w układzie zamkniętym z filtrem wyjściowym falownika napięcia

Abstrakt

W artykule przedstawiono zamknięty układ sterowania silnikiem asynchronicznym klatkowym pracujący bez pomiaru prędkości obrotowej przy zasilaniu z falownika napięcia z filtrem wyjściowym. Filtr wyjściowy falownika stanowi układ zawierający elementy bierne L, C , R umieszczone między falownikiem a silnikiem, które wprowadzają do układu spadek napięcia oraz powoduje występowanie przesunięcia fazowego prądów i napięć na wejściu i wyjściu filtru. W zamkniętym układzie regulacji silnika filtr wyjściowy musi być uwzględniony w procesie sterowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny nr R. 83, strony 11 - 14,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Guziński J.: Sterowanie silnikiem asynchronicznym w układzie zamkniętym z filtrem wyjściowym falownika napięcia// Przeglad Elektrotechniczny. -Vol. R. 83., nr. nr 3 (2007), s.11-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi