Sterowanie systemami produkcyjnymi. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie systemami produkcyjnymi.

Abstrakt

Sformułowanie problemu sterowania systemem produkcyjnym jako problemu zintegrowanego sterowaniem działalnością podstawową systemu, którą jest produkcja oraz działalnościami stowarzyszonymi, którymi są: zaopatrzenie w surowce, zbyt produktów, renowacje zespołów produkcyjnych oraz działalność inwestyzyjna. Przedstawiono metodę wspomaganego komputerowo rozwiązania problemu, wykorzystując do tego celu metody dekompozycji w przestrzeni czasu (metoda wielohoryzontowa i metoda wieloprzedziałowa), metody dekompozycji w przestrzeni sterowań (metody wielopoziomowe) oraz metody dekompozycji w przestrzeni metod (dekompozycja na podproblem planowania obciążeń i na podproblem harmonogramowania przełączeń zespołów wchodzących w skład systemu). Omówiono problem predykcji zakłóceń. Przedstawiono zasady budowy modeli matematycznych dla poszczególnych rodzajów działalności systemu i dla różnych częściowych horyzontów czasowych sterowania. Przedstawiono metody upraszczania tych modeli. Podano podstawowe algorytmy rozwiązywania problemu. Przytoczono przykłady obliczeniowe ilustrujące przedstawione metody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Milkiewicz F.: Sterowanie systemami produkcyjnymi.. : , 2004.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi