Sterowanie systemu elektroenergetycznego zasilanego układem kombinowanym silnik spalinowy - turbina gazowa = Control of electric power system suplied with combined diesel engine and gas turbine - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie systemu elektroenergetycznego zasilanego układem kombinowanym silnik spalinowy - turbina gazowa = Control of electric power system suplied with combined diesel engine and gas turbine

Abstrakt

Poddano badaniom symulacyjnym układ sterowania automatyc znego elektroenergetycznego systemu wydzielonego, zasilanego prądnicami napędzanymi przez wysokoprężny silnik spalinowy oraz turbinę gazową. Przebieg procesów symulacyjnych zależy głównie od nastawień regulatora częstotliwości systemu elektroenergetycznego. Od ustawień regulatora silnika tłokowego zależy mniej niż w przypadku turbiny gazowej. Nie odgrywa istotnej roli sposób pomiaru częstotliwości ani wartość zmiany obciążenia systemu elektroenergetycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Domachowski Z.: Sterowanie systemu elektroenergetycznego zasilanego układem kombinowanym silnik spalinowy - turbina gazowa = Control of electric power system suplied with combined diesel engine and gas turbine// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi