Sterowanie temperaturą w drukarce 3D - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie temperaturą w drukarce 3D

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnień związanych z drukarką 3D. Opracowano dwa rodzaje modeli matematycznych, które zweryfikowano w oparciu o dane pomiarowe. Następnie zaprojektowano i symulacyjnie przetestowano dwa algorytmy sterowania temperaturą w drukarce 3D.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Modelowanie Inżynierskie strony 78 - 86,
ISSN: 1896-771X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Surmak M., Piotrowski R.: Sterowanie temperaturą w drukarce 3D// Modelowanie Inżynierskie. -., nr. 54 (2015), s.78-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi