Stężenie formaldehydu w wodach spływnych z arterii komunikacyjnych, powierzchni dachów budynków i koron drzew, wodach gruntowych i rzecznych oraz w opadach i osadach atmosferycznych na terenie aglomeracji miejskich = Formaldehyde in road runoff, roof runoff, ground water, river, atmospheric precipitation and deposition from highly urbanized regions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stężenie formaldehydu w wodach spływnych z arterii komunikacyjnych, powierzchni dachów budynków i koron drzew, wodach gruntowych i rzecznych oraz w opadach i osadach atmosferycznych na terenie aglomeracji miejskich = Formaldehyde in road runoff, roof runoff, ground water, river, atmospheric precipitation and deposition from highly urbanized regions

Abstrakt

Oznaczono stężenie formaldehydu w próbkach wód opadowych, spływnych z arterii komunikacyjnych, powierzchni dachów budynków i koron drzew, wód gruntowych i cieków wodnych oraz w próbkach śniegu, szronu i sadzi. Próbki pobierano przez okres 7 miesięcy w trakcie wystąpienia opadu lub osadu atmosferycznego lub tuż po jego ustąpieniu. Pomiar zawartości formaldehydu wykonywano stosując metodę szybkich testów spektrofotometrycznych w miejscu pobierania próbki. Jako metodę odniesienia zastosowano technikę HPLC z detekcją UV, która wymaga przeprowadzenia aldehydów w pochodne hydrazyny. Wyniki analizy potwierdziły, iż opady i osady atmosferyczne mogą być wartościowym wskaźnikiem oceny stopnia zanieczyszczenia atmosfery.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T. 5 strony 0 - 76
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Skarżyńska K., Namieśnik J.: Stężenie formaldehydu w wodach spływnych z arterii komunikacyjnych, powierzchni dachów budynków i koron drzew, wodach gruntowych i rzecznych oraz w opadach i osadach atmosferycznych na terenie aglomeracji miejskich = Formaldehyde in road runoff, roof runoff, ground water, river, atmospheric precipitation and deposition from highly urbanized regions// Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T. 5/ ed. red. M. Ziułkiewicz Łódz: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2007, s.0-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi