Stimulation of antibacterial napthoquinones and flavonoids accumulation in carnivorous plants grown in vitro by addition of elicitors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stimulation of antibacterial napthoquinones and flavonoids accumulation in carnivorous plants grown in vitro by addition of elicitors

Abstrakt

Rośliny owadożerne (D. muscipula, D. capensis) zawierają dwie grupy farmakologicznie czynnych substancji - naftochinony: plumbagina, ramentaceon, oraz flawonoidy: kwercetyna i mirycetyna. Na wzrost akumulacji tychże substancji w tkankach roślin owadożernych ma wpływ dodatek elicytora. Zbadano wpływ następujących elicytorów na zawartość metabolitów o znaczeniu farmaceutycznym: kwas jaśminowy oraz lizat Agrobacterium rhizogenes. Końcowego oznaczenia zawartości metabolitów w ekstraktach roślinnych dokonano techniką chromatografii cieczowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY nr 42, strony 216 - 221,
ISSN: 0141-0229
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Królicka A., Szpitter A., Gilgenast-Krasińska E., Romanik G., Kamiński M., Łojkowska E.: Stimulation of antibacterial napthoquinones and flavonoids accumulation in carnivorous plants grown in vitro by addition of elicitors// ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY. -Vol. 42., (2008), s.216-221
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi