Stochastic approach to the dynamics of a linear floating object - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stochastic approach to the dynamics of a linear floating object

Abstrakt

Artykuł stanowi prezentację metody różniczkowych równań stochastycznych w zastosowaniu do analizy dynamiki obiektów pływających. Analizowany jest ruch jednostki pływającej jako obiektu liniowego z uwzględnieniem w równaniach stochastycznych nieliniowości, występującej w wymuszeniach zewnętrznych działających na obiekt. Stochastyczne równania różniczkowe są zapisane dla sprzężonych ruchów symetrycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska nr 17, strony 121 - 130,
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Królicka A.: Stochastic approach to the dynamics of a linear floating object// MARINE TECHNOLOGY TRANSACTIONS. -Vol. 17., (2006), s.121-130
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi