Stochastic model of the process of starting combustion engines and practical application of the process - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stochastic model of the process of starting combustion engines and practical application of the process

Abstrakt

W atrykule zaproponowano model procesu rozruchu silników o zapłonie samoczynnym w formie procesu semimarkowskiego dyskretnego w stanach i ciągłego w czasie. Zaproponowano również koncepcję zastosowania opracowanego modelu do określenia ilości substancji szkodliwych, jakie są emitowane wraz z spalinami do otoczenia podczas rozruchu każdego silnika. W rozważaniach tych przyjęto, że statystyka zmiennej losowej, rozumianej jako masa substancji szkodliwej, ma rozkład asymptotycznie normalny. Do oszacowania wartości oczekiwanej masy substancji szkodliwej emitowanej do otoczenia zaproponowano estymację przedziałową, zamiast punktowej, ponieważ umożliwia ona określenie dokładności tego oszacowania. W tym przypadku, wspomniana wartość oczekiwana została określona w formie przedziału o losowych krańcach (granicach). W przedziale tym, z prawdopodobieństwem nazywanym poziomem ufności, zawarta jest nieznana wartość masy substancji szkodliwych emitowanych przez dowolny silnik.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 2, strony 47 - 55,
ISSN: 1231-3998
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Stochastic model of the process of starting combustion engines and practical application of the process// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 2., nr. nr 3 (2008), s.47-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi