Stochastic model of the process of starting piston combustion engines and the practical use of the process - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stochastic model of the process of starting piston combustion engines and the practical use of the process

Abstrakt

W artykule zaproponowano model procesu rozruchu silników o zapłonie samoczynnym, w formie procesu semimarkowskiego, dyskretnego w stanach i ciągłego w czasie eksploatacji. Stanami tego procesu są: stan zimny silnika (s1), stan ciepły silnika (s2) i stan gorący silnika (s3). Zaproponowano również koncepcję zastosowania opracowanego modelu do określenia ilości substancji szkodliwych, jakie emitowane są w spalinach podczas rozruchu silnika. Przedstawiono także możliwość uwzględnienia, w badaniach ilości substancji szkodliwych zawartych w spalinach, masy substancji zanieczyszczonej jako zmiennej losowej. W rozważaniach tych przyjęto, że statystyka tej zmiennej losowej ma rozkład asymptotycznie normalny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 13, strony 73 - 79,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Stochastic model of the process of starting piston combustion engines and the practical use of the process// Journal of KONES. -Vol. 13., nr. nr 2 (2006), s.73-79
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi