Stochastic modelling of spatiotemporal earthquake fields for large cylindrical shell tanks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stochastic modelling of spatiotemporal earthquake fields for large cylindrical shell tanks

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza metody warunkowego modelowania stochastycznego pola losowego trzęsienia ziemi dla dużych cylindrycznych zbiorników powłokowych wykorzystując przestrzenno-czasową funkcję korelacji. Metoda została zastosowana do generacji historii czasowych przyspieszeń w różnych punktach pola. Następnie wygenerowane historie czasowe zostały wykorzystane do analizy dynamicznej odpowiedzi zbiornika powłokowego. Wyniki pracy pokazują, iż uwzględnienie efektu propagacji fali sejsmicznej może znacznie wpłynąć na odpowiedź dużych konstrukcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jankowski R.: Stochastic modelling of spatiotemporal earthquake fields for large cylindrical shell tanks// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi