Stopa bezrobocia a ''popularność'' akcjonariatu pracowniczego w Polsce. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stopa bezrobocia a ''popularność'' akcjonariatu pracowniczego w Polsce.

Abstrakt

Transformacja gospodarki polskiej doprowadziła do przemian struktury własności oraz licznych zmian na rynku pracy. Celem opracowania było zbadanie zależności występującej pomiędzy stopą bezrobocia a ''popularnością` powstawania spółek pracowniczych w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG strony 43 - 52,
ISSN: 1644-499X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M., Drajska E.: Stopa bezrobocia a ''popularność'' akcjonariatu pracowniczego w Polsce. // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem. -., (2003), s.43-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi