Stoplamek zaniedbany Dacylorhiza praetermissa (Druce) Soó (Orchidaceae) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (TPK) i problem ochrony jego stanowisk. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stoplamek zaniedbany Dacylorhiza praetermissa (Druce) Soó (Orchidaceae) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (TPK) i problem ochrony jego stanowisk.

Abstrakt

Opisano dwa stanowiska bardzo rzadkiego gatunku storczyka - stoplamka zaniedbanego Dactylorhiza Praetermissa. Położone są one w granicach Trójmiasta na obszarze TPK, w dnach polodowcowych dolin. Pierwsze ze stanowisk znane od 1988 r. zlokalizowano w Dolinie Czystej Wody w rejonie Starej Oliwy. Drugie stwierdzono w Leśnictwie Gołębiewo, na podmokłej łące bez nazwy. Wcześniej zauważono tu inny ściśle chroniony gatunek - kosaćca syberyjskiego oraz dwa gatunki z rodziny Ochchidaceae: stoplamka szerokolistnego D. majalis i stoplamka bałtyckiego D. baltica. Autor postuluje utworzenie na obu wymienionych stanowiskach użytków ekologicznych. Zwrócono uwagę na zagrożenie stanowiska oliwskiego w związku z planowaną inwestycją w zachodniej części Doliny Oliwskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Przyrodniczy nr 13, strony 53 - 59,
ISSN: 1230-509X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wilga M.: Stoplamek zaniedbany Dacylorhiza praetermissa (Druce) Soó (Orchidaceae) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (TPK) i problem ochrony jego stanowisk. // Przegląd Przyrodniczy. -Vol. 13., nr. 1/2 (2003), s.53-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi