Stosowanie metryk wiarygodności danych w celu integracji usług sieciowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stosowanie metryk wiarygodności danych w celu integracji usług sieciowych

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problemowi sprzeczności danych występujących w wyniku korzystania z usług sieciowych. Sprzeczności te uniemożliwiają poprawne przetwarzanie danych i powodują błędy w działaniu aplikacji opierających się na integracji usług sieciowych. W artykule przedstawiona jest metoda rozwiązania problemu sprzeczności opierająca się na identyfikowaniu niewiarygodnych źródeł danych i wykluczaniu danych podawanych przez te źródła. Identyfikacja niewiarygodnych danych i ich źródeł przeprowadzana jest w oparciu o szereg metryk wiarygodności. W metodzie weryfikowana jest wiarygodność danych dzięki porównywaniu danych pochodzących z różnych źródeł.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Integracja systemów informatycznych - nowe wyzwania. strony 297 - 304
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek A.: Stosowanie metryk wiarygodności danych w celu integracji usług sieciowych// Integracja systemów informatycznych - nowe wyzwania./ ed. red. J. Górski, C. Orłowski. Gdańsk: PWNT, 2011, s.297-304
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi