Strategia postępowania z wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategia postępowania z wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych

Abstrakt

Polityka w zakresie zagospodarowania wód opadowych. Strategia postępowania - występujące dylematy. Przyczyny występowania sytuacji skrajnych. Braki w systemie prawnym, konflikty, ogólny bałagan i brak zrozumienia znaczenia problemu. Koszty, rozwiązania alternatywne. Konsekwencje ograniczania się do kanalizowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 672 - 679,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Strategia postępowania z wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 6 (2012), s.672-679
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi