Strategia rozwoju regionów : Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategia rozwoju regionów : Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire

Abstrakt

System terytorialny Europy opiera się na państwach, regionach i gminach. Regionalne systemy terytorialne opisane zostały poprzez typologię, zasady rozwoju i uwarunkowania polityki rozwoju. Opisano strategie i programy rozwoju regionalnego w kontekście Strategii Lizbońskiej i okresu programowania Unii Europejskiej 2007-2013.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Parteka T.: Strategia rozwoju regionów : Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi