Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie strategicznych uwarunkowań inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce na tle uwarunkowań europejskich. Analiza strategiczna uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sektorze energetyki, jest niezbędna nie tylko ze względu na okres eksploatacji inwestycji, ale również ze względu na ich znaczny koszt. Analiza strategiczna planowanej inwestycji powinna zostać wykonana w pierwszym kroku, przy rozpatrywaniu projektu inwestycyjnego o długim okresie eksploatacji oraz o nzacznym koszcie inwestycji. Pozytywna analiza strategiczna pozwala na podjęcie dalszych działań, mających na celu szczegółowe zbadanie aspektów finansowych i ekonomicznych planowanej inwestycji, jej opłacalności oraz efektywności. z powyższego wynika, że analiza ta jest jednym z zasadniczych elementów w procesie oceny projektu inwestycyjnego.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal nr T. 15, strony 15 - 28,
ISSN: 1429-6675
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Oszytko P., Richter I.: Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce// Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal. -Vol. T. 15., iss. z. 2 (2012), s.15-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 116 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi