Strategie rozwoju mikroprzedsiębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategie rozwoju mikroprzedsiębiorstw

Abstrakt

Literatura dotycząca strategii wzrotu firm opisuje przede wszystkim duże organizacje. Proces formułownania strategii oraz jej implementacji w przypadku małych firm jest jednak odmienny, przede wszystkim nieformalny. Dużym problemem staje się dopasowanie subiektywnych odczuć właścicieli dotyczących otoczenia i możliwości firmy oraz obiektywnych uwarunkowań. Artykuł opisuje ponadto wyniki badań przeprowadzone wśród mikroprzedsiębiorców dziłających w regionie gdańskim. Ukazują one dobitnie wpływ osobistych celów na formułowane strategie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa strony 107 - 0,
ISSN: 0860-6846
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk J.: Strategie rozwoju mikroprzedsiębiorstw// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -., (2006), s.107-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi