Strategie tworzenia dobrej przestrzeni publicznej w małych i średnich miastach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategie tworzenia dobrej przestrzeni publicznej w małych i średnich miastach

Abstrakt

W ostatnich latach można zaobserwować intensyfikację wysiłków władz małych i średnich miast na rzecz podniesienia jakości ich przestrzeni publicznych. Coraz częściej nowe lub odnowione przestrzenie publiczne tych miast stają się kluczowym elementem marketingu terytorialnego. Artykuł przedstawia różnorodność strategii inwestycyjnych mających służyć stworzeniu przestrzeni integracji o wysokiej jakości. Podstawowe różnice dotyczą przestrzennego charakteru i skali interwencji oraz metod aktywizacji przekształconej przestrzeni. Wynika to zarówno ze zdiagnozowanych potrzeb i możliwości, jaki i aspiracji danego ośrodka.Charakterystyka działań została rozwinięta o studia wybranych przypadków.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy kształtowania przestrzeni publicznych strony 114 - 127
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Golędzinowska A.: Strategie tworzenia dobrej przestrzeni publicznej w małych i średnich miastach// Problemy kształtowania przestrzeni publicznych/ ed. eds. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Pęczek. Gdańsk: Urbanista, 2010, s.114-127
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi