Strefy ograniczonego ruchu jako recepta na problemy śródmiejskich ulic handlowych współczesnych miast?: Śródmieście Gdyni – ulica Starowiejska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strefy ograniczonego ruchu jako recepta na problemy śródmiejskich ulic handlowych współczesnych miast?: Śródmieście Gdyni – ulica Starowiejska

Abstrakt

Ulice handlowe pełnią istotne funkcje w śródmieściach miast: transportowe, wizerunkowe, są przestrzeniami publicznymi. Współczesne strategie rozwoju miast podkreślają kluczową rolę śródmieść w procesie ich odradzania. Uwzględnienie zwiększonego udziału pieszych i rowerzystów w ruchu może stać się impulsem dla rewitalizacji śródmiejskich ulic. Przy wzrastającej liczbie centrów i galerii handlowych wymagają one szczególnej uwagi, ich kondycja ma wpływ na wizerunek całego miasta. Artykuł, opisując problematykę na przykładzie ulicy Starowiejskiej w Gdyni, próbuje określić, czy wprowadzanie stref ograniczonego ruchu może być rozwiązaniem dla problemów ulic handlowych. Zdefiniowanie pojęć związanych ze współczesnym miastem poprzedza zauważenie i opisanie problemu, określenie jego możliwych przyczyn oraz poszukiwanie rozwiązań. Strefy ograniczonego ruchu określane są jako jedne z możliwych odpowiedzi na problemy ulic handlowych w śródmieściach. Opisany jest udział Gdyni w projekcie Civitas Dyn@mo, cele i zasady jego działania, reakcje społeczne na planowane zmiany. Strefy ograniczonego ruchu są możliwą receptą na problemy ulic handlowych, ale ich zastosowanie w objętym zmianami projektowymi mieście powinna być odpowiednio zlokalizowana w miejscu i czasie. Nie jest możliwe pomijanie tożsamości miejsca, które 38 oprócz struktury urbanistycznej i architektonicznej tworzą przede wszystkim mieszkańcy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo strony 25 - 38,
ISSN: 2299-1263
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kapturska K.: Strefy ograniczonego ruchu jako recepta na problemy śródmiejskich ulic handlowych współczesnych miast?: Śródmieście Gdyni – ulica Starowiejska// Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo. -., nr. 7/I (2015), s.25-38
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi