Structural and electrical transport studies of reduced in hydrogen surfaceof bismuth germanate glass - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Structural and electrical transport studies of reduced in hydrogen surfaceof bismuth germanate glass

Abstrakt

Otrzymano nanostruktury krystalicznego bizmutu w matrycy szkła germanowegooraz warstwę nanostruktur krystalicznego bizmutu na powierzchni redukowanegow atmosferze wodoru szkła Bi0.33Ge0.67O1.83. Zaproponowano prosty model bu-dowy zredukowanych szkieł bizmutowo-germanowych potwierdzony wynikami badańAFM i XRD. Zbadano wpływ czasu i temperatury redukcji oraz topnienia bizmu-tu na własności elektryczne badanych szkieł. Przeanalizowano możliwość wys-tąpienia nadprzewodnictwa w zredukowanych szkłach bizmutowo-germanowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
SOLID STATE COMMUNICATIONS nr 125, strony 623 - 627,
ISSN: 0038-1098
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kusz B.: Structural and electrical transport studies of reduced in hydrogen surfaceof bismuth germanate glass// SOLID STATE COMMUNICATIONS. -Vol. 125., (2003), s.623-627
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi